ຕົວຊີ້ວັດການຫລໍ່ລື່ນນ້ໍາມັນ Grease ສໍາລັບອຸປະກອນການຫລໍ່ລື່ນ

ຕົວຊີ້ວັດການຫລໍ່ລື່ນຂອງນໍ້າມັນແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການກວດສອບອັດຕາການໄຫຼຫຼືຄວາມກົດດັນໃນອຸປະກອນການຫລໍ່ລື່ນ / ລະບົບ. ມີຕົວຊີ້ບອກຫຼາຍຊຸດເພື່ອປະກອບລະບົບການຫລໍ່ລື່ນຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເປັນອຸປະກອນຄວບຄຸມຫຼືຕິດຕາມກວດກາທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນທໍ່ຂອງລະບົບການຫລໍ່ລື່ນ.